Fume Hood

  • BFA Series Օդափոխվող տեսակ

    BFA Series Օդափոխվող տեսակ

    Ծխախցիկը քիմիական լաբորատորիաներում փորձարարական անձնակազմին թունավոր քիմիական գոլորշիներից պաշտպանելու առաջնային խոչընդոտ է:Սա կարևոր փորձարարական անվտանգության սարք է, որն արդյունավետորեն վերացնում է քիմիական գոլորշիները, գոլորշիները, փոշին և թունավոր գազերը, որոնք առաջանում են քիմիական փորձերի ժամանակ և պաշտպանում է աշխատողներին և լաբորատոր միջավայրը:

  • BAT Series In-room Circulated Type

    BAT Series In-room Circulated Type

    Խողովակազուրկ ինքնամաքրվող ծխախցիկը ծխախցիկ է, որը արտաքին օդափոխություն չի պահանջում:Այն կարող է օգտագործվել փոքր և միջին չափի քիմիական փորձերի և սովորական քիմիական փորձերի համար՝ օպերատորներին և շրջակա միջավայրը վնասակար գազերից և տիղմից պաշտպանելու համար: